Công cụ » Tạo mã vạch online | Online Barcode Generator

Đây là công cụ tạo mã vạch trực tuyến. Mã vạch (Barcode) là loại mã được sử dụng nhiều nhất hiện nay để dán lên bao bì các sản phẩm nhằm dễ dàng tra cứu thông tin (Mã sản phẩm, giá ...) bằng thiết bị "Đọc mã vạch". Bạn sẽ thấy nhiều thiết bị này cũng như loại mã này trong siêu thị.

Nội dung cần tạo mã vạch: